599 39 77 00/369936
თბილისი: ქავთარაძის #2, ქავთარაძის ბაზრობის მთავარ შესასვლელთან.

ავტოლომბარდი -მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ავტოლომბარდის შერჩევისას

დღესდღეობით არსებობს ბევრი კომპანია, რომლებიც მზად არიან დაგეხმარონ თუ კი გსურთ   სესხის მიღება  შემოსავლის მოწმობის წარდგენის  გარეშე  ან თუ გაგაჩნიათ სურვილი შეიძინოთ /გაყიდოთ მანქანა ავტოლომბარდის მეშვეობით. საქართველო გახდა ქვეყანა, სადაც პირადი ავტოტრანსპორტი ყოველი მოქალაქისთვის  ხელმისაწვდომია . სწორად ამიტომ , ბაზარზე გაჩნდა ავტოლომაბარდების ურიცხვი რაოდენობა

 

თუ გსურთ ავტოლომბარდში მანქანის ჩადება, უპირველეს ყოვლისა,  უნდა დარწმუნდეთ  კომპანიის სანდოობაში, აწონ-დაწონოთ ინფორმაცია და გაანალიზოთ შემოთავაზებული კრედიტის საპროცენტი განაკვეთები. თითოეული ავტოლომბარდი სხვადასახვა პირობებს გთავაზობთ კონტრაქტისთვის. უნდა აღინიშნოს , რომ არსებობენ კომპანიები, რომლებსაც სურთ პროცენტების ხარჯზე იხეირონ ან მიიღონ შემოსავალი ჩადებული ქონების შემდგომი გაყიდვიდან.სწორედ ბიზნესების ამგვარი დამოკიდებულება განსაზღვრავს მანქანის სესხთან დაკავშირებული საპროცენტო განაკვეთის ოდენობას.

 

ცნობილია, რომ  ბანკებისგან განსხვავებით, ლომბარდები უფრო სწრაფად გასცემენ სესხს, თუმცა ამ პროცედურასაც სჭიორდება გარკვეული დრო . მანქანა, რომელიც უნდა ჩაიდოს ავტოლომაბარდში დეტალურად შემოწმდება ექსპერტების მიერ. ამ შემთხვევაში შეფასდება , როგორც მანქანის  ტექნიკური მდგომარეობა, ასევე  მისი სამართლებრივი ისტორია. აღსანიშნავია , რომ ავტომობილის საგულდაგულო სავალდებულო შემოწმება  ახალისებს მყიდველებს და უბიძგებს მათ შეიძინონ მოძრავი ქონება ავტოლომბარდიდან.განაცხადის შეტანიდან ერთი დღის განმავლობაში მანქანა შეფასდება და საჭირო დოკუმენტაციაც მომზადდება.თუ თქვენ აპირებთ, რომ თქვენი მანქანა ლომბარდში გირაოს სახით დატოვოთ  ან პირიქით, გსურთ  იყიდოთ გაყიდვაზე გამოტანილი ავტომობილი, ცუდი არ იქნებოდა გაცნობილიყავით სპეციალურ პირობებს თუ სად მდებარეობს ავტომობილი- დაცულ ავტოსადგომზე თუ ძვირიანი მანქანებისთვის განკუთვნილ კერძო ფარეხში

 

რა თქმა უნდა, უმჯობესია დატოვოთ იგი ავტოლომბარდში გირაოს სახით, რაც   მანქანას აძლევს უსაფრთხოების  გარანტიას, რაც შესაძლოა დაკავშირებუყლი იყოს უარყოფით ფაქტორებსა და ბოროტმოქმედებასთან.თუკი თქვენ  ყურადღებით შეარჩევთ კომპანას, მაშინ შეძლებთ  მანქანის გირაოდ ჩადების შემთხვევაში აიღოთ კრედიტი ხელსაყრელი პირობებით, ყოველგვარი ზედმეტი ენერგიის გარეშე

 

როგორც ალტერნატიული გზა მიიღოთ ფულადი სესხი, ლომბარდის მომსახურება გირაოს გაცემაზე, ნამდვილად დიდ ინტერესს იმსახურებს. საქართველოში ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობენ ისეთ ავტოლომბარდები, რომლებიც სესხს გასცემენ მანქანის გირაოდ ჩადების შემთხვევაში. ბუნებრივია, ამასაც აქვს თავისი მიზეზები.

Яндекс.Метрика